.
การปรับใช้ HTTPS เป็น ranking signal​​

การปรับใช้ HTTPS เป็น ranking signal​​

 ความปลอดภัยคือสิ่งที่ Google ให้วคามสำคัญเป็นอย่างแรก เราลงทุนจำนวนมากในการใช้ระบบความปลอดภัยชั้นนำเช่นตั้งการเข้ารหัสของ HTTPS เป็นค่าเริ่มต้น เพื่อสร้างความปลอดภัยแก่บริการของเรา        

ยกตัวอย่างเช่น คนที่กำลังใช้เครื่องมือ search,gmailและ Google Drive ก็จะได้ความปลอดภัยที่เชื่อมโยงไว้  กับ Google อัตโนมัติ            

นอกเหนือจากบริการที่มีแล้ว เรายังทำให้การใช้อินเตอร์เน็ตปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ส่วนสำคัญคือการทำให้ทุกคนที่เข้าเว็บไซต์ต่าง ๆ จาก Google ได้รับปลอดภัย ยกตัวอย่างเช่น เราทำการสร้างแหล่งกำเนิดจำนวนหนึ่งเพื่อช่วยกลุ่มนักพัฒนาเว็บป้องกันและแก้ไขการละเมิดความปลอดภัยบนไซต์ของเขาเหล่านั้น            

เราต้องการมุ่งไปข้างหน้า เราเห็นมานักต่อนักว่ากลุ่มนักพัฒนาเว็บกำลังมีการปรับใช้ HTTPS (หรือที่เรียกกันว่า HTTP มากกว่า TLS หรือโปรแกรมเข้ารหัสส่งข้อมูลอินเตอร์เน็ต) เพื่อสร้างปลอดภัยบนเว็บไซต์พวกเขา            

ด้วยสาเหตุเหล่านี้ เราจึงทำการทดสอบเพื่อทำการพิจารณาว่าแต่ละไซต์มีการใช้การเข้ารหัสความปลอดภัยให้เป็น signal ตามขั้นตอนการจัดอันดับการค้นหาหรือไม่ (search ranking algorithms)          

เมื่อช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา จากการทดสอบเราได้ผลที่น่าพอใจดังนั้นจึงกำลังเริ่มใช้ HTTPS ให้เป็น ranking signal สำหรับตอนนี้ signal ตัวนี้ถือเป็นอันที่ดีที่สุดเพราะมีปัญหาทั่วโลกน้อยมากหรือประมาณ 1% และมีน้ำหนักเบากว่า signal  ตัวอื่นที่มีเนื้อหาคุณภาพสูง โดยที่นักพัฒนาเว็บจะมีเวลาในการสลับใช้ HTTPS ได้ นอกเหนือจากนี้เราอาจต้องทำให้ HTTPS นี้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้นเพราะเราอยากให้ให้เจ้าของเว็บไซต์เปลี่ยนจาก HTTP          

มาเป็น HTTPSทั้งหมดเพื่อทำให้ทุกคนปลอดภัยจากการเข้าใช้เว็บต่าง ๆในการปรับใช้ TLS ให้ง่ายขึ้นและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา มาดูเทคนิคเบื้องต้นดังนี้:

เลือกชนิดใบรับรองที่คุณต้องการ: แบบเดี่ยว แบบหลายโดเมน หรือแบบ wildcard- ใช้ใบรับรองที่มีความยาวคีย์ 2048-bit

  ระยะเวลากว่า 2 ปีแล้วที่ Google ทำการประกาศให้ HTTPS เป็น ranking signal ก่อนทำการอัพเดท การค้นหาต่าง ๆ จะขึ้นผลการค้นหาหน้าแรกของ Google ที่ใช้โปรโตคอล "https:" มีเพียงประมาณ 7% หลังจากประกาศการอัพเดทไปหนึ่งสัปดาห์ จำนวนโปรโตคอลดังกล่าวเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยหรือเกินมาแค่ 8% ในช่วงปลายเดือนมิถุนายน ข้อมูลติดตามของเราชี้ให้เห็นตัวเลข 32.5% (เกือบๆ 1 ใน 3)ของผลการค้นหาเพจที่ใช้โปรโตคอล "https:" ปรากฎหน้าแรกของ Google          

ดังนั้นผลการใช้ HTTPS คือ 1 ใน 3 หาก HTTPS ถูกปรับให้หนักถือว่าเสี่ยงมาก และหากปรับให้คุณภาพสูงเกินไปก็ไร้ความหมาย ดังนั้นปรับในระดับพอดี ๆ ถือว่าเหมาะสมที่สุด ดังนั้นจึงปรับประมาณ 30% โดยเริ่มจากแนวขอบ ๆ เข้าไปตรงกลาง          

เช่นเดียวกับดารเปลี่ยนแปลงไซต์อื่น ๆ ที่คุณต้องพิจารณาประเภทธุรกิจ ต้นทุนและผลประโยชน์ให้กว้างขึ้น แรงกดดันจาก Google จะเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องการปรับแปลี่ยน signal และเราเชื่อว่าอีกไม่เกิน 1 ปีผลการค้นหาบนหน้าแรกของ google จะขึ้นเป็น HTTPS มากกว่าครึ่งหน้า

ที่มา:
https://moz.com/blog/https-tops-30-how-google-is-winning-the-long-war
https://webmasters.googleblog.com/20 14/08/https-as-ranking-signal.html
h ttps://security.googleblog.com/2011/11/protecting-data-for-long-term-with.html?utm_source=wmx_blog&utm_medium=referral&utm_campaign=tls_en_post

บทความที่น่าสนใจ