WHO WE ARE.

GeniusWebb.com ก่อตั้งขึ้นในปี 2548 ยืนหยัดอยู่เบื้องหลังเจ้าของธุรกิจ SMEs กว่า 1,000 ธุรกิจ เราช่วยให้ลูกค้ามีโอกาสชนะในตลาด
ที่มีการแข่งขันที่รุนแรงเช่นทุกวันนี้

โลกของเราเป็นโลกแห่งการ Search และเราทำงานด้วยความเข้าใจ
ที่เน้นการติดอันดับบน Google

เราพยายามทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ด้วยการฝึกอบรมอย่างเข้มงวดเกี่ยวกับการตลาดดิจิทัลในยุโรปและสหรัฐอเมริกา
ในฐานะบริษัทร่วมทุนระหว่างไทยและสิงคโปร์ เราจึงเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
และตอนนี้เราได้รับการปรับตัวให้เข้ากับโลกใหม่ของการตลาดจีนเช่นกัน
คุณจึงมั่นใจได้ว่า ทำงานกับเรา คือทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ

คุณเชนและคุณดาเริ่มต้น GeniusWebb.com  ด้วยวิสัยทัศน์ในการเสริมสร้างศักยภาพให้กับธุรกิจ SME ในการสร้างโมเดลธุรกิจและการตลาดให้สามารถแข่งขันกับธุรกิจขนาดใหญ่ได้ ในงบประมาณที่เอื้อมถึง.

คุณเชนเป็นชาวสิงคโปร์ มีประสบการณ์มากกว่า 25 ปี บริษัทตัวแทนโฆษณาระดับนานาชาติ และบริษัทออกแบบในประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และนิวซีแลนด์ มีความเชี่ยวชาญด้านการสร้างภาพลักษณ์ให้กับธุรกิจ และเชี่ยวชาญด้าน SEO และเป็น Google Partner

คุณดาเชี่ยวชาญด้านการนำเสนอเพื่องานขาย การออกแบบที่เพิ่มจิตวิทยาในการซื้อลงในสินค้าและบริการ สร้างความแตกต่างที่ลงตัวให้กับธุรกิจ รวมถึงเข้าใจถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ทีมงานทุกคนของ GeniusWebb.com พร้อมจะเป็นส่วนหนึ่งที่ผลักดันให้ธุรกิจของคุณมีภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือ มีความเป็นมืออาชีพ และเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างต่อเนื่อง ในงบประมาณที่ไม่แพงเกินไป คุ้มค่า เติบโต เพิ่มยอดขาย ขยายฐานลูกค้าไปกับ GeniusWebb.com นะคะ

OUR CREATIVE

TEAMWORK