เว็บไซต์แบบ Call to action (CTA) คืออะไร​​​

เว็บไซต์แบบ Call to action (CTA) คืออะไร​​​

ต้องบอกเลยว่าดีใจที่คุณถามเรื่องนี้! โดยใช้คำว่า “อะไร” เป็นจุดเริ่มคำถาม เว็บไซต์ Call to action (CTA) (เช่น ลิงค์รูปภาพ วิดเจ็ต แบบฟอร์มหรือฟอร์มป๊อบอัพบนเพจ) มีเป้าหมายเฉพาะเพื่อเป็นการกระตุ้น(หรือร้องขอ) ให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์กระทำการเฉพาะอย่างตามที่คุณต้องการให้ทำบนเว็บไซต์นั้นๆ โดยทั่วไปความหมายของมันมีดังนี้:

1.  ยื้อผู้เข้าชมให้อยู่บนเว็บไซต์
2.  ส่งพวกเขาไปยังหน้า Funnel หลัก
3.  เพื่อให้ได้ที่อยู่อีเมล์พวกเขาสำหรับใช้ทำการตลาดในอนาคต

“ทำไม” ต้องทำเว็บไซต์ Call to action ?
.
.
.
การกระตุ้นให้เกิดการกระทำของผู้เข้าชมเว็บไซต์ (Call to Action) เป็นรูปแบบ funnel การตลาดดิจิตอลที่จำเป็นอย่างยิ่งในการส่งผู้เข้าชมเข้าไปยังหน้า funnel ให้ได้ และเพื่อส่งพวกเขาจากหน้าที่ “ไม่รู้จัก” ไปยังหน้าที่ “รู้จัก” เพื่อจะทำให้ได้ที่อยู่อีเมลนั่นเอง

จากภาพด้านล่างแสดง Digital Marketing Funnel ตรงส่วน “Lead Capture”นั้นเป็นพื้นที่สำหรับ call to action ซึ่งคุณต้องใช้ส่วนดังกล่าวเข้าให้ถึงลูกค้าที่มีศักยภาพตรงกัน แล้วมันจะส่งลูกค้าไปยังหน้าเว็บไซต์ของคุณ

ดังนั้นส่วน Lead capture คือพื้นที่สำหรับปล่อยให้ CTA ทำงานให้กับคุณ! เพจ funnel เป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งเพื่อใช้ในการเข้าถึงให้ตรงกลุ่มลูกค้า จากนั้นทำปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า และส่งพวกเขาไปยังหน้าเว็บไซต์แท้จริงของคุณ แล้วคุณจะเล็งเห็นความสำคัญว่าเว็บไซต์ Call to Action ทำงานของมันเพื่อกระตุ้นให้ผู้ใช้กระทำการบางอย่างตามที่กล่าวไว้ ​

บทความที่น่าสนใจ