Landing Page คืออะไร? มาทำความรู้จักกัน

เหตุผลที่เว็บไซต์ของคุณควรลงทะเบียนกับ
DBD Registered


DBD Registered  คือ เครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกให้แก่พาณิชยกิจประเภทพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จดทะเบียนพาณิชย์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อยืนยันการมีตัวตนอยู่จริงของผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และนิติบุคคล

เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มเศรษฐกิจในปัจจุบันธุรกิจอีคอมเมิร์ซได้กลายเป็นส่วนสำคัญในชีวิตของเรา แต่เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซส่วนใหญ่ยังขาดความน่าเชื่อถือในสายตาของลูกค้าเพื่อแก้ไขปัญหานี้ DBD ได้จัดตั้งระบบตรวจสอบชื่อ “TrustmarkThai”  เป็นระบบการออกเครื่องหมายรับรองที่ช่วยให้ธุรกิจอีคอมเมิร์ซได้รับความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจจากลูกค้า

กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการส่งเสริมและสนับสนุนพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มและขยายช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการ


1.      ภาพรวมระบบการยืนยัน
“จดทะเบียน DBD” Trustmark


เครื่องหมายรับรองที่จดทะเบียนของ DBD เป็นใบรับรองที่ธุรกิจอีคอมเมิร์ซสามารถรับได้โดยการลงทะเบียนกับ DBD

“ DBD ยืนยันแล้ว” Trustmark


ในอีคอมเมิร์ซ เครื่องหมายความไว้วางใจ “DBD Verified” ควรสร้างความมั่นใจออกให้ผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือโดยแสดงให้เห็นว่าเว็บไซต์ได้ผ่านการประเมินมาตรฐานคุณภาพธุรกิจอีคอมเมิร์ซของ DBD

2.      ระบบตรวจสอบ DBD

“Silver Verified” Trustmark


 เครื่องหมาย “Silver Verified”
ออกให้สำหรับนิติบุคคลที่ผ่านคุณสมบัติ DBD ดังนี้ 
·        จดทะเบียนธุรกิจกับ DBD
·        ได้ส่งงบการเงินติดต่อกัน “โกลด์ Verified”


เครื่องหมาย DBD Verified Gold ระดับดีเยี่ยมมีให้สำหรับนิติบุคคลที่มีคุณสมบัติตาม DBD ด้านล่าง: 
·        จดทะเบียนธุรกิจกับ DBD มาอย่างน้อย1 ปี
·        ยื่นงบการเงินติดต่อกันเป็นเวลาอย่างน้อย1 ปี
·        ผ่านมาตรฐานคุณภาพอีคอมเมิร์ซดังต่อไปนี้
         o   การเปิดเผยข้อมูล
         o   เงื่อนไขการค้าที่เป็นธรรม/บริการ
         o   การรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์
         o   ความเป็นส่วนตัว
         

“แพลทินัม Verified”

เป็นตัวแทนระดับดีเด่น DBD Verified Platinum Trustmark ให้บริการแก่นิติบุคคลที่ผ่านคุณสมบัติ DBD ดังนี้ 
·                    จดทะเบียนธุรกิจกับ DBD อย่างน้อย2 ปี
·                    ยื่นงบการเงินติดต่อกันเป็นเวลาอย่างน้อย2 ปี
·                    ผ่านมาตรฐานคุณภาพอีคอมเมิร์ซดังต่อไปนี้
                    o   การเปิดเผยข้อมูล
                    o   เงื่อนไขการค้าที่เป็นธรรม/บริการ
                    o   การรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์
                    o   ความเป็นส่วนตัว

·        เว็บไซต์ได้รับรางวัลเครื่องหมายระดับทองเป็นเวลาสองปีติดต่อกัน

หลังจากลงทะเบียนกับ DBD แล้วจะออกหนังสือมอบอำนาจให้ใช้เครื่องหมายยืนยันและรหัสยืนยันบนเว็บไซต์ซึ่งจะมีอายุหนึ่งปีและต้องต่ออายุทุกปี

DBD ได้สร้าง trustmarks ที่แตกต่างกันห้ารายการโดยแต่ละอันมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันไป เครื่องหมาย trustmarks มีจุดประสงค์เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซ DBD ได้สร้างการตรวจสอบยืนยันสามระดับTrustmarks เพื่อช่วยลูกค้าตัดสินใจว่าธุรกิจใดน่าเชื่อถือนอกจากนี้ ควรสังเกตว่าในการดำเนินธุรกิจอีคอมเมิร์ซในประเทศไทยใบอนุญาตการขายและการตลาดยังคงบังคับ เช่น
ใบอนุญาตขายตรง

ประโยชน์ของการจดทะเบียน

1.    สร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ประกอบการ
หากผู้ประกอบการที่สนใจในธุรกิจของเราเมื่อเห็นสัญลักษณ์ธุรกิจที่แสดงขึ้นอยู่บนหน้าเว็บไซต์หน้าแรก แสดงให้เห็นว่า ได้ดำเนินการจดทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสามารถทำให้ลูกค้ามั่นใจในธุรกิจและบริการของเรามากขึ้นโดยสามารถคลิกเพื่อดูไปยังข้อมูลทะเบียนของผู้ประกอบการ

2.    เพิ่มค่า Backlink ที่มีคุณภาพให้ยังเว็บไซต์
trustmarkthai ถือว่าเป็น Backlink ที่มีคุณภาพอย่างมากจะสามาระช่วยให้คะแนนของเว็บไซต์ของเราเพิ่มมากขึ้นส่งผลต่อ Search Engine ที่ดีให้แก่อันดับเว็บไซต์ของเรา

เอกสารในการยื่นขอ DBD Registered ดังนี้ (อย่างละ 1 ชุด)

กรณีจดทะเบียน - นิติบุคคล / ห้างหุ้นส่วน
1. หนังสือรับรองบริษัท (สำคัญ)*
2. สำเนาบัตรประชาชน / พาสปอร์ต (เจ้าของธุรกิจหรือ กรรมการท่านใดท่านหนึ่งในหนังสือรับรอง) (สำคัญ)*
3. ใบ ภพ.20 4. แบบ พค.0403(ใบจดทะเบียนพาณิชย์สำหรับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์) (ถ้ามี)     

กรณี - บุคคลธรรมดา
1. สำเนาบัตรประชาชน (เจ้าของธุรกิจ หรือกรรมการท่านใดท่านหนึ่งในหนังสือรับรอง) (สำคัญ)
2. หนังสือจัดตั้งกิจการ/ร้านค้า/โรงเรียน/คลินิก/อื่นๆ
3. แบบ พค.0403 (ใบจดทะเบียนพาณิชย์สำหรับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์) (ถ้ามี)

คาดเอกสารคำว่า "ใช้สำหรับขอเครื่องหมาย DBD Registered เท่านั้น"

บริษัท Digital marketing
ขณะนี้ไม่ใช่เวลาที่ธุรกิจคุณจะหยุดนิ่ง เพราะตลาดดิจิทัลเติบโตอย่างรวดเร็ว คุณควรตามเทรนด์ให้ทันและกล้าที่จะต่อยอด เพื่อให้ธุรกิจของคุณเติบโตไปพร้อมกับมัน geniuswebb รับทําการตลาดออนไลน์ หากท่านไหนสนใจอยากทำเว็บไซต์หรือสนใจทำ seo ติดหน้าแรก สามารถติดต่อสอบถามหรือปรึกษากับทีมการตลาดออนไลน์


บทความที่น่าสนใจ