วงจรชีวิตโดเมน รู้ไว้ โดเมนไม่หลุดแน่นอน​​

วงจรชีวิตโดเมน รู้ไว้ โดเมนไม่หลุดแน่นอน​​

ชื่อโดเมนเป็น Identification stringภายในอินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นที่อยู่ที่อ้างถึงอัตลักษณ์ออนไลน์ของคุณ และเป็นที่โฆษณาธุรกิจทางออนไลน์ของคุณด้วย หากไม่มีชื่อโดเมนที่ชี้ยังเว็ปไซต์ของคุณแล้ว ผู้คนก็จะไม่สามารถเข้าถึงธุรกิจทางออนไลน์ของคุณได้นั่นเอง ทั้งนี้การสูญเสียชื่อโดเมนก็จะส่งผลต่อความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงป้าย การโฆษณา นามบัตร รูปแบบใบอินวอยล์ รูปแบบใบเสร็จต่าง ๆ อันส่งผลให้มี่ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในเรื่องของการแก้ไขและจัดทำอาร์ทเวิร์คและโมฆษณาขึ้นมาใหม่​

วันสิ้นอายุของชื่อโดเมน หากคุณไม่จดจำหรือบันทึกไว้ ก็จะทำให้คุณสูญเสียความเป็นเจ้าของชื่อโดเมนนั้นไปได้ รวมถึงเสียความเชื่อและความน่าเชื่อถือในธุรกิจของคุณได้ รวมทั้งสูญเวลาที่ทุ่มเทสร้างเว็ปไซต์ขึ้น ตลอดจนการลงทุนซึ่งรับประกันอันดับสูงๆ ของชื่อโดเมนในเครื่องมือค้นหาหรือ Search Engines แผนผังด้านล่างนี้แสดงงวงจรอายุการใช้งานของโดเมนสำหรับ .com  

เคล็ดลับเหล่านี้ช่วยให้คุณแน่ใจถึงกำหนดเวลาในการต่ออายุโดเมนของคุณ และยังเลี่ยงการสูญเสียชื่อโดเมนอันเนื่องจากการไม่ต่ออายุโดเมนให้ตรงเวลาได้อีกด้วย นี่เป็นตัวย้ำเตือนที่ดีเพื่อให้สามารถหลีกเลี่ยงการสูญเสียชื่อโดเมนของท่านเพราะการละเลยนั่นเอง

1.จดทะเบียนอย่างน่าเชื่อถือ
เมื่อคุณจดทะเบียนชื่อโดเมนของคุณหรือมีชื่อโดเมนที่ได้จดทะเบียนแล้วในนามของคุณ ดังนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญที่คุณจะต้องมีข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ที่เป็นผลใช้ได้ปรากฏในฐานข้อมูลNiRA WHOIS ข้อมูลที่มีนั้นจะได้รับการนำไปใช้ประโยชน์ เมื่อมีการส่งตัวแจ้งเตือนออกไป เมื่อชื่อโดเมนใกล้จะหมดอายุ ให้มั่นใจว่าชื่อโดเมนมีความถูกต้อง รวมไปถึงที่อยู่อีเมล  ตำแหน่งที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ ฯลฯ ตรวจสอบข้ามสิ่งต่างๆ ที่ได้จัดป้อนเข้าและให้มั่นใจถึงความถูกต้องของข้อมูลเหล่านั้น

2. ให้ข้อมูลติดต่อของคุณเป็นปัจจุบันและสามารถติดต่อได้เสมอ
โปรดจำไว้ว่าให้รักษาข้องมูลการติดต่อของคุณให้เป็นปัจจุบันกับนายทะเบียนและการจดทะเบียน/การต่ออายุ โดยจะมีการส่งการแจ้งเตือนวันหมดอายุไปยังที่อยู่อีเมลที่ให้ไว้ หากที่อยู่อีเมลผิดหรือไม่ได้ใช้งานแล้ว การจดทะเบียนโดเมนของคุณอาจถูกระงับโดยที่คุณไม่ได้รับการแจ้งเตือนดังกล่าว โปรดเช็คที่อยู่อีเมลที่ใช้กับชื่อโดเมนของท่านผ่านลิ้งนี้

3. การเป็นผู้ขอจดทะเบียนชื่อโดเมนนั้น คุณควรควบคุมอีเมลการติดต่อ
ซึ่งไม่เพียงจากผู้พัฒนา หน่วยงานการตลาด หรือนิติบุคคลอื่นๆ  บางครั้งเมื่อมีการทำการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเว็ปไซต์หรือองค์กรของคุณ การอัพเดทการจดทะเบียนโดเมนจะถูกลบไป ผู้ขอจดทะเบียนชื่อโดเมนควรมีการควบคุมชื่อโดเมนเสมอ

4. อย่าใช้ @domainname สำหรับที่อีเมล์ลงทะเบียน
เพราะหากการจดทะเบียนหมดอายุ จะพลาดการแจ้งเตือนให้ต่ออายุใหม่

5. เช็คโดเมนของคุณบน “WHOIS” ( https://whois.net/ ) เสมอ

6. ศึกษาและทำความเข้าใจวงจรอายุใช้งานของชื่อชื่อโดเมน
กรุณาคลิกเข้าไปที่ลิ้งวงจรอายุการใช้งานของโดเมน

ชื่อโดเมนของคุณ คืออัตลักษณ์ของคุณ หรืออัตลักษณ์ทางธุรกิจของคุณนั่นเอง ซึ่งจะอยู่ในความดูแลของผู้ให้บริการในฐานะอัตลักษณ์/ทรัพย์สินที่สำคัญ​

บทความที่น่าสนใจ