สร้างทราฟฟิคพาคนเข้าร้าน…ให้ธุรกิจของคุณด้วย Google My Business

อัตลักษณ์ของแบรนด์ vs. บุคลิกภาพของแบรนด์  สองสิ่งที่คุณจำเป็นต้องมีสำหรับการปูทางสู่ความสำเร็จในระยะยาว

หลายคนพูดถึงการออกแบบอัตลักษณ์ของแบรนด์ (brand identity) และการสร้างบุคลิกภาพของแบรนด์ (brand personality) แต่สองสิ่งนี้ก็ยังคงสร้างความสับสนให้กับผู้คนส่วนใหญ่  บางคนถึงกับเข้าใจไปว่ามันคือสิ่งเดียวกัน แต่จริง ๆ แล้วมันมีความซับซ้อนมากกว่านั้น  อัตลักษณ์ของแบรนด์และบุคลิกภาพของแบรนด์เป็นสองสิ่งที่จำเป็นสำหรับการสร้างแบรนด์ที่ดี  ดังนั้นบทความนี้จึงเกี่ยวกับความสำคัญของอัตลักษณ์ของแบรนด์และบุคลิกภาพของแบรนด์สำหรับความสำเร็จในระยะยาว

ก่อนอื่น คุณต้องเข้าใจความหมายของอัตลักษณ์ของแบรนด์และบุคลิกภาพของแบรนด์ให้ชัดเจนก่อน  แบรนด์แต่ละอย่างมีอัตลักษณ์ของมัน เหมือนกับการที่คุณก็มีอัตลักษณ์เป็นของตัวเอง ซึ่งถือเป็นสมบัติที่มีค่ามากที่สุดของคุณ  ผู้คนจดจำคุณได้จากอัตลักษณ์ของคุณและลูกค้าก็จดจำแบรนด์ได้ทันทีจากอัตลักษณ์ของแบรนด์เช่นเดียวกัน  อัตลักษณ์ของแบรนด์สามารถแสดงออกผ่านทางด้านต่าง ๆ ของแบรนด์  อัตลักษณ์ของแบรนด์ประกอบไปด้วยโลโก้ แท็กไลน์ ฟอนท์ สีของธีม ซึ่งเป็นลักษณะสำคัญสำหรับการจดจำทางภาพบุคลิกภาพของแบรนด์มีทั้งเสียง นโยบาย น้ำเสียงอารมณ์ อุณหภูมิ และบรรยากาศที่สื่อออกไปโดยเนื้อหาทางการตลาด  จากนั้นผู้คนจึงจดจำแบรนด์ตามลักษณะที่สื่อออกมาให้เห็น

ความสำคัญของอัตลักษณ์ของแบรนด์
ลูกค้ารู้จักคุณจากอัตลักษณ์ของแบรนด์  มันจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการมีตัวตนของบริษัททุกแห่ง  มันคือหน้าตาของบริษัท หรือของผลิตภัณฑ์ และเป็นตัวแทนของค่านิยม พันธกิจ และบริการต่าง ๆ ของบริษัท  แบรนด์ของคุณจำเป็นต้องมีอัตลักษณ์เพื่อสร้างเอกลักษณ์ให้ต่างจากคู่แข่ง  หากคุณมีตัวตนของแบรนด์ที่แข็งแกร่ง ความตระหนักในแบรนด์ก็จะเพิ่มขึ้น  มันช่วยสร้างความเชื่อมโยงในจิตใจของลูกค้าและสามารถนำไปสู่ความน่าเชื่อถือและความเชื่อมั่นของลูกค้าด้วย

ภาพลักษณ์อันโดดเด่นของคุณจะต้องหาทางไปปรากฏในโฆษณาแบบออนไลน์ หรือออฟไลน์ การตลาด และส่วนอื่นใดของธุรกิจคุณที่สัมผัสกับผู้ชม  แม้แต่ทางเข้าบริษัทใหญ่ หรือสาขาของคุณก็อาจใช้ส่วนต่าง ๆ ที่อยู่ในธีมนี้เพื่อทำให้อาคารนั้นเป็นที่น่าจดจำได้ทันทีในฐานะแบรนด์ของคุณ

ความสำคัญของบุคลิกภาพของแบรนด์
บุคลิกภาพของแบรนด์เป็นอากัปกิริยาที่แบรนด์ของคุณจะแสดงออกมาก หากมันเป็นมนุษย์  มันต้องได้รับการสร้างจากการพัฒนาแบรนด์มาเป็นระยะเวลาหลายปี และการสร้างบุคลิกภาพของแบรนด์ได้ถูกต้องนั้นจะสามารถให้ประโยชน์มากมายกับคุณ  มันช่วยเพิ่มความซื่อสัตย์ต่อแบรนด์และสร้างความมั่นใจว่าภาพลักษ์ของบริษัทยังคงมุ่งเป้าหมายไปยังผู้ชมที่ถูกต้อง  ถึงแม้ว่าอัตลักษณ์ของแบรนด์จะเปลี่ยนไป บุคลิกภาพของแบรนด์มักคงอยู่ตามเดิม  ดังนั้นคุณจึงต้องค้นหาและพัฒนาบุคลิกภาพของแบรนด์จากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดที่มีอยู่แล้ว  บุคลิกภาพของแบรนด์ควรเติบโตจากลูกค้าของคุณ จากการเรียนรู้เกี่ยวกับพวกเขา เช่น “พวกเขาเป็นใคร มีความสนใจในเรื่องใด”  สิ่งเหล่านี้จะช่วยในการพัฒนาบุคลิกภาพของแบรนด์คุณได้

เมื่อคุณมีทั้งอัตลักษณ์ของแบรนด์และบุคลิกภาพของแบรนด์แล้ว คุณจะสามารถรวบรวมสองสิ่งนี้เข้าด้วยกัน  แล้วสร้างแบรนด์ให้เป็นสิ่งที่สาธารณชนสามารถพบเห็นได้ เช่น มาสค็อตที่มีบุคลิกภาพตรงกับแบรนด์  หรือการเล่าเรื่องเกี่ยวกับแบรนด์เพื่อกระตุ้นความสนใจจากผู้คน  แต่สิ่งที่คุณต้องพึงระลึกไว้คือ ความสม่ำเสมอ ซึ่งหมายความว่าคุณต้องไม่เปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ของแบรนด์บ่อยเกินไปจนทำให้ลูกค้าสับสนกับสิ่งที่บริษัทนี้ต้องการสื่อออกมา

Sources
https://louder.online/building-brand-personality
https://www.ceohangout.com/brand-identity-vs-brand-personality
https://www.xzito.com/blog/differences-between-brand-identity-design-vs-brand-personality

B04-brandingdiythailand_com-Nunt

บทความที่น่าสนใจ