ความหมายของ Backlink ในบริบทของ SEO

ความหมายของ Backlink ในบริบทของ SEO

"backlink" เป็นคำที่ใช้กันมากที่สุดในกลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือการค้นหา (SEO)  แล้วคำว่า backlink คืออะไร? Backlink คือลิงก์ที่เชื่อมโยงเข้าสู่หน้าเว็บหรือที่เรียกว่าลิงก์เข้า ในทางกลับกันหากลิงก์ที่อยู่ในเว็บไซต์หรือหน้าเว็บของคุณเชื่อมโยงไปที่เว็บไซต์หรือหน้าเว็บอื่น ลิงก์เหล่านั้นจะเรียกว่าลิงก์ออก ดังนั้นเมื่อมีคนวางลิงก์บนไซต์ที่เชื่อมโยงไปยังไซต์ของคุณ ลิงก์นั้นจะถือว่าเป็นลิงก์ออกสำหรับบุคคลนั้น แต่จะเป็นลิงค์เข้าหรือ backlink ของคุณ

เหตุใด Backlink จึงมีความสำคัญต่อเครื่องมือการค้นหา?      
ในอดีตที่ผ่านมาเครื่องมือที่เป็นการค้นหาถือเป็นเครื่องมือที่มีความธรรมดามาก อีกทั้ง backlink ยังเป็นตัวชี้วัดหลักในการจัดหน้าหน้าเว็บในหน้าผลลัพธ์ของเครื่องมือค้นหา (SERP) ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเว็บไซต์นั้นเป็นเว็บไซต์อะไร หรือเนื้อหาในเว็บไซต์นั้นดีเพียงใด หากหน้าเว็บของคุณมี backlink จำนวนมาก แสดงว่าหน้าเว็บของคุณมีแนวโน้มที่จะถูกจัดอยู่ในลำดับต้น ๆ ของเครื่องมือค้นหาซึ่งรวมถึง Google และเนื่องจากคนส่วนใหญ่มักจะคลิกที่ผลการค้นหาสองถึงสามอันดับแรก ดังนั้นยิ่งหน้าเว็บของคุณมีอันดับใน SERP สูงมากเท่าใด ก็จะยิ่งมีผลดีต่อธุรกิจของคุณมากเท่านั้น              

อัลกอริทึมเป็นการจัดอันดับหน้าเว็บไซต์ของ Google จะพิจารณาถึงแหล่งที่มาของเว็บไซต์รวมถึงจำนวน backlink จากนั้นจะประเมินความสำคัญของหน้าเว็บไซต์ ดังนั้นคุณภาพและปริมาณของหน้าเว็บที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของคุณจะเป็นตัวช่วยให้เครื่องมือค้นหารวบรวมข้อมูล และจัดอันดับให้เหมาะสมกับเนื้อหาในเว็บไซต์ ซึ่งเมื่อมีการค้นหา เครื่องมือค้นหาจะทำการค้นหาลิงก์ของเว็บไซต์ โดยเรียงจากเว็บไซต์ที่มีความสำคัญมากที่สุดไปยังเว็บไซต์ที่มีความสำคัญน้อยที่สุด จึงสรุปได้ว่า backlink เป็นตัวช่วยดึงดูดผู้คนให้เข้ามาชมเว็บไซต์ของคุณ

ปริมาณไม่เท่ากับคุณภาพ        
การทำ backlink เคยเป็นเรื่องที่ง่ายดาย เพราะเพียงแค่คุณมี backlink มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยไม่ต้องคำนึงถึงคุณภาพของลิงก์ เว็บไซต์ของคุณก็จะได้อยู่ในลำดับต้น ๆ ของ SERP แต่หลังจากนั้นก็เริ่มมีกลยุทธ์ใหม่ในการทำ SEO ขึ้นมา นั่นก็คือการใช้ "คำสำคัญ (keyword)"        

ต่อมา Google ได้มีการเปิดตัวอัลกอริทึมใหม่ที่ชื่อว่าเพนกวิน (Penguin) ซึ่งส่งผลให้การใช้ backlink มีการเปลี่ยนแปลง เพราะหากคุณต้องการให้เว็บไซต์ถูกจัดอันดับอยู่ในลำดับต้น ๆ คุณต้องเน้นที่คุณภาพของเนื้อหาเว็บไซต์และคุณภาพของ backlink ซึ่งแม้ว่าเว็บไซต์ของคุณมี backlink น้อย แต่ Google ก็สามารถจัดอันดับเว็บไซต์ของคุณให้สูงกว่าเว็บไซต์อื่นได้ โดยคุณสามารถใช้เคล็ดลับได้ดังนี้:

คำทั่วไปที่คุณควรทราบเกี่ยวกับ backlink      
Link Juice:เมื่อมีหน้าเว็บเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของคุณ หน้าเว็บนั้นจะมีการส่ง "link juice" ซึ่งจะช่วยในการจัดอันดับหน้าเว็บและยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของโดเมน ในฐานะเจ้าของเว็บไซต์ คุณสามารถหยุดการส่งผ่านลิงก์ของเว็บไซต์ของคุณได้โดยการใช้แท็ก No-follow ซึ่งจะอธิบายไว้ในส่วนของ Links Attribute        

การกำหนดคุณลักษณะของลิงก์ (Links Attribute):
ในการทำ SEO จะแบ่งลิงก์ประเภทนี้เป็นสองชนิดคือ Do-follow และ No-follow

ลิงก์ Do-follow จะเป็นตัวค้นหาว่าควรจะรวบรวมข้อมูลจากลิงก์ใด โดยจากการตั้งค่าเริ่มต้น ลิงก์ทุกลิงก์ที่คุณเพิ่มไว้ในเว็บไซต์ของคุณจะเป็นลิงก์แบบ Do-follow ซึ่งจะมีการส่ง Link juice และนับว่าเป็นส่วนที่สำคัญต่อการทำ SEO        
ลิงก์ No-follow จะป้องกันไม่ให้เครื่องมือค้นหารวบรวมข้อมูลของลิงก์ ทำให้ลิงก์นั้นไม่สามารถส่ง Link juice ได้ โดยทั่วไปผู้ดูแลเว็บไซต์จะใช้แท็ก no-follow เมื่อต้องการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่ไม่มีความน่าเชื่อถือ

ลิงก์คุณภาพต่ำ: ลิงค์เหล่านี้มาจากเว็บไซต์อัตโนมัติ, เว็บไซต์สแปมหรือแม้แต่เว็บไซต์ลามก คุณควรระมัดระวังในการซื้อ backlink เนื่องจากเว็บไซต์เหล่านี้มีข้อเสียมากกว่าข้อดี        

การเชื่อมต่อจากโดเมนหลัก:
หมายถึงจำนวน backlink ที่เข้ามายังเว็บไซต์ของคุณจากโดเมนเพียงโดเมนเดียว แม้ว่าเว็บไซต์นั้นจะมีการเชื่อมโยงมาที่เว็บไซต์ของคุณสิบครั้ง ก็นับเป็นแค่การเชื่อมต่อจากโดเมนหลักเพียงแค่ครั้งเดียว        

ลิงก์ข้อความ (Anchor Text):
คือข้อความที่มีการเชื่อมโยงหลายมิติบนหน้าเว็บ หากคุณต้องการให้เว็บไซต์ของคุณถูกจัดอันดับอยู่ลำดับต้น ๆ ตามคำสำคัญ (Keyword) ที่คุณต้องการ การใช้ลิงก์ข้อความเป็น backlink ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ

ลิงก์ภายใน:                

ลิงก์ที่เชื่อมโยงจากหน้าเว็บหนึ่งไปอีกหน้าเว็บหนึ่งภายในโดเมนเดียวกัน โดยกระบวนการนี้เรียกว่าการเชื่อมโยงภายในหรือ Interlinking

ประโยชน์ของ backlink ในการทำ SEO    
   
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดอันดับ:หากเนื้อหาเว็บไซต์ของคุณมีลิงก์ที่เกี่ยวข้องจากเว็บไซต์อื่น ๆ แสดงว่าเว็บไซต์ของคุณมีเนื้อหาที่มีคุณภาพ เว็บไซต์ของคุณจึงมีแนวโน้มที่จะถูกจัดอันดับใน SERP ได้ดีกว่า      
จัดอันดับได้เร็วขึ้น:
เครื่องมือค้นหาสามารถค้นพบหน้าเว็บใหม่ได้จากการติดตาม backlink จากหน้าเว็บ หากเว็บไซต์ของคุณเป็นเว็บไซต์ใหม่และไม่มี backlink จะทำให้เครื่องมือค้นหาค้นหาเว็บไซต์ของคุณได้ยากขึ้น ดังนั้นทันทีที่คุณเปิดเว็บไซต์ใหม่คุณควรเพิ่ม backlink ในทันที เพราะจะช่วยให้เครื่องมือค้นหาพบเว็บไซต์ของคุณและจัดอันดับได้เร็วขึ้น      
ทราฟฟิคจากแหล่งอ้างอิง (Referral Traffic):
ตามปกติแล้วเมื่อมีการอ่านโพสต์ จะมีการคลิกที่ลิงก์ในโพสต์เพื่อค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพสต์ที่ได้อ่าน backlink จึงสามารถช่วยเพิ่มทราฟฟิคจากแหล่งอ้างอิงให้กับเว็บไซต์ของคุณได้

สรุป      
กล่าวโดยสรุปก็คือคุณไม่ควรสร้าง backlink โดยเน้นที่ปริมาณ เพราะในปัจจุบันนี้ระบบของ Google มีความซับซ้อนมากขึ้น โดยมุ่งที่การเน้นที่ลิงก์ที่มีคุณภาพ และลดความสำคัญลิงก์ที่เป็นสแปม เนื่องจากเครื่องมือค้นหาต้องการที่จะค้นหาให้ผลลัพธ์ที่ตรงตามความต้องการและมีคุณภาพสูงที่สุด ส่วนในฐานะเจ้าของเว็บไซต์ คุณควรมี backlink ที่มาจากเว็บไซต์ที่มีความเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของคุณ และเป็นเว็บไซต์ที่มีการจัดอันที่ดี เพื่อให้ธุรกิจของคุณเป็นที่รู้จัก และได้รับการจัดอันดับที่ดีใน SERP

แหล่งที่มา
https://sitechecker.pro/backlinks
https://www.gotchseo.com/backlinks
https://www.postmm.com/seo/backlinks
https://www.shoutmeloud.com/backlink.html
https://blog.monitorbacklinks.com/seo/sitewide-links-seo

บทความที่น่าสนใจ